A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Dánsko - Arhus - Průvodce

Toto město sbírá skoro samé nej. Je druhým největším městem v Dánsku, druhým největším přístavem, ale největším městem na Jutském poloostrově. V tomto historickém a kulturním centru poloostrova žije na 275 000 obyvatel.

Turisticky zajímavý je především starý Arhus severně od Store a Lille Torv. Naleznete zde množství obchodů, kaváren, butiků a galerií. Stejně jako v jiných městech se i této nejstarší části přezdívá *Latinská čtvrť*. Večer je zde velice živo, můžete zajít do Jazzového klubu nebo jen tak nasát atmosféru tohoto města.

Historie a památky Arhus

Město bylo založeno jako vikingská osada počátkem 10. století. Od roku 948 je sídlem biskupa. Uprostřed města stojí Arhus Domkirke, biskupský kostel, který je zasvěcen sv. Klimentovi. Ten je patronem všech námořníků. Původně románský kostel z 12. století byl ve století 15. přestavěn ve stylu cihlové gotiky. Chrám má nejdelší chrámovou loď v celém Dánsku, která měří celých 93 m. Interiér je zdoben největším množstvím fresek z 15. a 16. století. Hlavní oltář je vrcholným dílem gotické plastiky. V kostele se také pořádají varhaní koncerty.

Zdejší varhany jsou se svými 6352 píšťalami největšími varhanami Dánska.

Ve všech severských kostelech naleznete zavěšené zmenšeniny lodí. Tyto zavěšené lodě symbolizují klidnou plavbu a naději, že se námořníci vrátí ze svých cest v pořádku. Ani tento kostel není výjimkou.

Gotický chrám Panny Marie z 12. století byl v letech 1100–1200 biskupským dómem. Hlavní oltář je z doby kolem roku 1520 od umělce Clause Bergra. Pod kněžištěm byly v roce 1955 nalezeny zbytky původního kostela z roku 1060, které jsou dnes pečlivě zrestaurovány.

Na náměstí sv. Klimenta naleznete Vikingské muzeum a v podzemí Obchodní banky jsou k vidění zrekonstruované zbytky polokruhového opevněného vikingského valu, který sloužil jako obrana před nepřítelem již před rokem 1000.

Část místní botanické zahrady zaujímá skanzen. Nedaleko skleníků s tropickým a subtropickým rostlinstvem je umístěno na 65 starých domů. Převážně se jedná o hrázděné domy obchodníků a řemeslníků, které sem byly svezeny z celého Dánska. Mimo to také měšťanské domy s vývěsními štíty a veškerým vnitřním zařízením. Dokonce může nahlédnout i do zdejších větrných a vodních mlýnů.

V severní části města sídlí místní universita. Universitní campus je obklopen parkem pro odpočinek a sportovní vyžití. V okolí sídlí hned několik muzeí. Nedaleko Vysoké školy novinářské naleznete Dánské muzeum tisku. V jižní části parku pak Přírodovědné muzeum zaměřené na zoologii a geologii. V sousedství stojí budova Uměleckého muzea se sbírkami převážně dánských umělců od roku 1750.

Marselisborg, malý zámek na jihu města, je letním sídlem královské rodiny. Pokud je královna ve městě na svoje narozeniny, zdraví své poddané z balkónu tohoto sídla. Zámek obklopuje park s arboretem a lesy, ve kterých se nachází malá zámecká obora. Zámek věnovalo město korunnímu princi Kristiánovi a jeho choti v roce 1902.

Zdejší přístav je nejhlubším přístavem v Dánsku a zdejší obchodní tepnou.

Bližší informace naleznete na www.visitaarhus.com

Skanzen (nahrál: Knoppová Zdeňka)
Skanzen
Skanzen (nahrál: Knoppová Zdeňka)
Skanzen
 (nahrál: Knoppová Zdeňka)
Skanzen (nahrál: Knoppová Zdeňka)
Skanzen
Skanzen (nahrál: Knoppová Zdeňka)
Skanzen
Skanzen (nahrál: Knoppová Zdeňka)
Skanzen
Skanzen (nahrál: Knoppová Zdeňka)
Skanzen
Skanzen (nahrál: Knoppová Zdeňka)
Skanzen
Skanzen (nahrál: Knoppová Zdeňka)
Skanzen
Divadlo (nahrál: Knoppová Zdeňka)
Divadlo

Poslední editace textu: 9.6.2011 13:11
REKLAMA

Oblíbené hotely

další hotely

Články odjinud